ANBI-status

ANBI2

Books 4 Life Groningen staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)Naam: Stichting Books 4 Life Groningen

Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan een sponsor dan wel donateur, afhankelijk van de vorm waarin de gift(en) zijn gedaan, de gift(en) van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Schenkingen en nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van de betaling van schenk- en erfbelasting (successierecht). Uitkeringen gedaan door een ANBI in het algemeen belang zijn in Nederland  niet onderhevig aan schenkbelasting (schenkingsrecht).

Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.


Fiscaal nummer: NL820900503B01.

KVK: 01156132


Beloningsbeleid

Iedereen die zich inzet voor Books 4 Life Groningen doet dit volledig vrijwillig. Er zijn geen betaalde krachten en de vrijwilligers (inclusief het bestuur) krijgen geen vergoeding.